RENOVATIE SLOOP
Renovatie sloop kan op verschillende manieren worden ingezet. Bij deze sloopwerkzaamheden blijft de draagconstructie van het pand intact. Bijvoorbeeld bij renovatiesloop binnen bedrijfshallen, kantoorruimtes of winkelpanden. Deze sloopwerkzaamheden bereiden een bestaand pand voor op een nieuwe bestemming of modernisering.
Met renovatie sloopwerk wordt een pand klaar gemaakt voor de verbouwing. Dit kan een nieuwe bestemming zijn of een modernisering. 

CASCO SLOOP
Bij casco sloop blijft het uiterlijk van de ruimte intact. Casco sloop heeft alleen effect op de inpandige indeling van een bedrijfshal, kantoor of winkelruimte. Dit is bijvoorbeeld nodig bij ingrijpende renovaties, vernieuwingen of of een verbouwing. Maar ook als een bestaande bedrijfsruimte gemoderniseerd moet worden.
De sloop van een object waarbij de bouwkundige constructieve in tact wordt gelaten, zoals de fundering, constrcutieve balken, liggers, dragende wanden en vloeren.


TOTAAL SLOOP
Bij totaal sloop wordt het pand in zijn geheel gesloopt en verwijderd. Dat is bijvoorbeeld noodzakelijk omdat de grond waarop het gebouw staat een andere bestemming krijgt. Ook als een bedrijfspand gedateerd is of als de bouwconstructie niet meer voldoende veilig is kan worden gekozen voor totaalsloop.